SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Sandviks Idrottsklubb

 

Förslag till dagordning vid Sandviks Idrottsklubbs årsmöte

 

Välkommen!

 

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Dagordningen uppläses och fråga om dess godkännande / övriga frågor

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

6. Styrelseberättelse

7. Fotbollssektionens och dess ungdomssektions rapport 

8. Skidsektionens rapport (vilande)

9. Mångkampssektionens rapport (vilande)

10. Friidrottssektionens rapport

11. Föredragning av styrelsens ekonomiska förvaltning

12. Revisorernas berättelse

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar

14. Firmatecknare/Bankföreträdare/Teckna abonnemang

15. Beslut om årsavgiftens storlek (För närvarande 300 kr fr.o.m. 18 år)

16. Beslut om styrelsearvodenas storlek för kommande verksamhets år 

Bensträckare 5 minuter


17. Nya medlemmar

18. Val av valutskott

19. Val av ordförande för kommande verksamhets år 

20. Val av styrelse för kommande verksamhets år 

21. Val av suppleanter till styrelsen

22. Val av revisorer / (Klubben anlitar idag revisionsbyrån Grant Thornton)

23. Val av suppleant till dessa / (väljs ej, se ovan)

24. Val av Fotbollssektion och dess ungdomssektion

25. Val av Skidsektion (vilande)

26. Val av Mångkampssektion (vilande) 

27. Val av Friidrottssektion

28. Val av ledamot och suppleant till VFF representantskap.

29. Sektionerna har ordet

30. Utdelande av utmärkelser

31. Övriga frågor / Stadgar

32. Mötets avslutande

 
 
Vi stöttar Sandviks IK